O nás

Ľudská koža je najväčším orgánom tela. Jej liečenie a vhodné ošetrovanie je hlavnou kompetenciou dermatológov, ale aj iných lekárov a farmaceutov. Vyžaduje od nich odborné znalosti, skúsenosti a hlboké poznanie nielen o koži samotnej, ale aj o prostriedkoch na jej liečenie.

Galenoderm kultivuje zmysluplnú víziu – prispievať inovatívnymi, ale aj praktickými a overenými poznatkami v oblasti lokálnej terapie kožných ochorení.

Staviame na desaťročiach skúseností zakladateľov, ktoré nadobudli v práci s odbornými partnermi zo sveta dermatológie, farmácie a lekárskej kozmetiky.

Výrobky, ktoré prináša spoločnosť Galenoderm na trhy v Českej republike a na Slovensku, sa stali známym pojmom pre pacientov, dermatológov, pediatrov i farmaceutov.


RNDr. Pavol Arnold

Chairman of the Board

Farmaceut s profesionálnymi skúsenosťami z Českej republiky, Nemecka, Slovenska a Švajčiarska. Zakladateľ a dlhoročný riaditeľ Spirig eastern a.s.

Ing. Maroš Priganc

Member of the Board

Ekonóm so skúsenosťami zo Slovenska a Švajčiarska a globálnych korporácií. Generálny manažér Galderma Spirig a.s. od roku 2014 do októbra 2018.

Mgr. Robert Farkaš

Member of the Board

Farmaceut s bohatými skúsenosťami v oblasti Scientific Information a Regulatory Affairs v ČR, SR, EU a vo Švajčiarsku.